18 września w daleszyckiej strażnicy odbyło się walne zebranie Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Na zebraniu dokonano wyboru do prezydium zarządu, który będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne pięć lat. Na jego czele stanął druh Dominik Zarębski, zastępując druha Mariana Piątka. Podczas zebrania strażacy podjęli też uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego Jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce dla burmistrza Dariusza Meresińskiego.

Do nowego prezydium Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach wybrani zostali:
Prezes - Dominik Zarębski
I vice prezes - Norbert Wojciechowski
II vice prezes - Kamil Smelcerz
Komendant - Szczepan Furmanek
Sekretarz - Maciej Mochocki
Skarbnik - Kazimierz Kozieł
Członek - Łukasz Barchan

W walnym zebraniu uczestniczyli też między innymi: Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki oraz Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach Beata Powałkiewicz.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com