Nowy wóz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smykowa – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – został oficjalnie poświęcony i przekazany druhom. Wóz został symbolicznie nazwany imieniem Roman. – Tym gestem chcemy upamiętnić jednego z założycieli OSP w Smykowie, który zmarł tuż przed przekazaniem wozu do jednostki. Druh Romuald Mochocki został w 2019-tym roku wyróżniony przez wojewódzki zarząd OSP za swoją długoletnią pracę i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Zawsze zależało mu na tym, by „jego” jednostka się rozwijała – mówił burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Wóz poświęcony i „ochrzczony”

Uroczystość poświęcenia wozu odbyła się 19 września. Rozpoczęła ją msza święta w kościele św. Rozalii w Skorzeszycach, po której strażacy zebrali się w siedzibie OSP w Smykowie. Po ceremonii poświęcenia symbolicznie wybrano „matkę chrzestną” i opiekuna nowego wozu, którymi zostali: Joanna Witkowska, sołtys Smykowa oraz Dariusz Meresiński,  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. Formalnego przekazania samochodu dokonał burmistrz w asyście wiceminister Anny Krupki, senatora Krzysztofa Słonia, sołtys Joanny Witkowskiej oraz Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, starszego brygadiera Sławomira Karwata.

- W imieniu całej naszej jednostki OSP składam gorące podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie zapewniam wszystkich, że będziemy się starać aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany – podkreślił prezes OSP w Smykowie, dh Kazimierz Maciejski.

Wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń gratulowali jednostce ze Smykowa wzmocnienia taboru nowym wozem, co było możliwe dzięki dobrej współpracy na różnych szczeblach. Przypomnijmy, pieniądze na zakup wozu Iveco Eurocargo zostały pozyskane ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, budżetu gminy Daleszyce i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Wzorowi strażacy odznaczeni

Ważnym elementem obchodów było wręczenie przez Ireneusza Żaka, prezesa Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach, odznaczeń dla zasłużonych druhów. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nadało odznakę „Wzorowy strażak” dla druha Grzegorza Zielonki oraz druha Damiana Kaweckiego, natomiast srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha Leszka Ozgi.

Uroczystości uświetniła również obecność nowo wybranego prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Dominika Zarębskiego oraz komendanta gminnego związku Szczepana Furmanka, radnej Rady Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni i radnego Dariusza Dzięcioła.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com