Informuję, że w dniu 15.09.2021 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce”.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 49.007,70 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 49.007,70 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Gminy Daleszyce – w kwocie 42.006,60 zł.

logo program azbest