Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

 • Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy
     a) obiekty noclegowe;
     b) obiekty gastronomiczne;
       c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
       d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
       e) infrastruktura kultury i rozrywki;
       f) transport turystyczny;
       g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
       h) ekologiczne produkty;
       i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
       j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
       k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

PFP PPWT plakat A4 v001a

Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:

MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

 • obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat- 12M
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla: