W naszym regionie realizowany będzie projekt „Świętokrzyskie dwujęzyczne przedszkolaki”. Działanie polega na powołaniu 20-tu modelowych przedszkoli w każdym powiecie naszego województwa. Chętne placówki mogą zgłaszać swój udział, a wyłonione w procesie rekrutacji przedszkola dostaną merytoryczne wsparcie w realizacji projektu.

Zgłoszenia odbywają się poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do 15 października. Roczny projekt będzie realizowany od 1 grudnia.