Gmina Daleszyce pozyskała 9 975 000 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład". Dzięki temu wybudowane zostaną dwie nowe sale gimnastyczne przy szkołach w Borkowie i Marzyszu oraz świetlica wiejska przy OSP w Mójczy.

- Wsparcie z programu to dla gminy Daleszyce bardzo duży zastrzyk finansowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie już dziś rozpocząć przygotowania do ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. Co ważne, inwestycje będą przyjazne dla środowiska, ponieważ projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Wiem, że z tych wiadomości – zwłaszcza z planów budowy sal gimnastycznych najbardziej cieszą się dzieci, ale obiekty, które planujemy, są ważne dla całych społeczności i pokazują, że zabezpieczamy różnorodne potrzeby. Nie tylko te podstawowe, jak chodniki, drogi czy wodociągi, ale też sportowe i kulturalne, które pozwalają nam się lepiej rozwijać – dodaje burmistrz. Podziękowania kierujemy dla parlamentarzystów: Pani wiceminister Anny Krupki, Pani poseł Agaty Wojtyszek, senatora Krzysztofa Słonia, wicewojewody świętokrzyskiego Rafała Nowaka oraz radnych Rady Miejskiej w Daleszycach.

Program Inwestycji Strategicznych, czyli pakiet społeczno-gospodarczych reform ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Była to pierwsza edycja rządowego programu.