Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisana została umowa  na przebudowę drogi powiatowej Suków-Mójcza. – Jednym z elementów tej inwestycji będzie doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  Składam podziękowania dla zarządu Powiatu Kieleckiego oraz radnych rady powiatu za zabezpieczone środki w budżecie na realizacje tego ważnego zadania.

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżowania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim.

Dzięki tej umowie już wkrótce znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Daleszyce oraz wszystkich użytkowników drogi.