Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

2 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00,
4 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00,
6 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00,
9 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00,
12 listopada 2021 r. (piątek) w godz. 15:00 – 17:00,
13 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00,
15 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00.

będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.

W tych dniach mieszkańcy Daleszyc będą mogli uiszczać opłaty związane z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.