Zakończyły się prace dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych w Niwach. 8 listopada odbył się odbiór gminnej inwestycji. Asfaltową nawierzchnię zyskały dwa odcinki dróg o długości w sumie ok. 600 m, usytuowane w sąsiedztwie świetlicy w Niwach i ośrodka Zielone Niwy. 

– Realizacja tego zadania oznacza koniec kłopotów z dojazdem dla mieszkańców, którzy dotychczas musieli korzystać z nawierzchni tłuczniowych. Jest bezpieczniej, piesi zyskali utwardzone pobocza, komfort użytkowania dróg zmienił się całkowicie – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 

Przebudowa dróg kosztowała ponad 200 tys. zł. Oba zadania zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.