14 listopada obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza. Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach można uzyskać pomoc w realizacji wniosku o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

- Zachęcam do skorzystania z pomocy, dzięki której możemy zadbać o środowisko naturalne, a co za tym idzie, o nasze zdrowie i lepsze samopoczucie – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach działa specjalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym z pomocą naszego pracownika można złożyć stosowny wniosek. Z tej formy pomocy skorzystało już w naszej gminie 307 osób, które złożyły 90 wniosków o dofinansowanie. W ramach programu „Czyste Powietrze" można otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę pieca, ocieplenie domu, wymianę okien, a nawet panele słoneczne.

W poprawie jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, może pomóc ocieplenie budynku mieszkalnego i wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Dzięki dobrej izolacji można ograniczyć straty ciepła, a tym samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Ale pamiętajmy, że na co dzień również mamy wpływ na to, czym oddychamy. W eliminacji toksycznych gazów i pyłów z powietrza pomagają drzewa i krzewy, które są naturalnym filtrem, pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Czystość powietrza zależy też od czystości naszych lasów, rzek i całego otoczenia, na co wpływ mamy poprzez ograniczanie ilości produkowanych odpadów i segregację śmieci. Działanie dla środowiska to ochrona naszego zdrowia, ale jednocześnie oszczędności w domowych budżetach!