11 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 w Murawinie k/Szczecna odbędzie się widowisko historyczne pt. Capstrzyk Powstańczy. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, które swoimi strojami nawiązują do XIX wiecznych mundurów powstańczych. Będą kobiety w XIX wiecznych sukniach, tzw. krynolinach. Cykliczna, już po raz czwarty organizowana impreza, ma na celu przybliżanie mieszkańcom historii największego zrywu narodowowyzwoleńczego w dziewiętnastowiecznej Europie - Powstania Styczniowego. Jedna ze zwycięskich bitew tego powstania rozegrała się w lasach szczeceńskich w dniu 9 grudnia 1863 r. Data tejże bitwy zdecydowała o tym, że coroczne obchody Capstrzyku Powstańczego odbywają się właśnie w grudniu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!