Mieszkańcy Szczecna, Ujen i wielu innych miejscowości uczcili pamięć powstańców, którzy w okolicznych lasach na terenie nie istniejącej już wsi Huta Szczeceńska (obecnie Huta Szklana), pokonali wojska carskie walcząc pod dowództwem Karola Kality ps. Rębajło.

9 grudnia 1863 roku, powstańczy odział liczący około 150 piechurów, ponad 20 kawalerzystów i 10 kosynierów pod dowództwem majora Karola Kality ps. Rębajło rozprawił się z blisko 600 osobowym odziałem wojsk carskich, który pojawił się w okolicach Ujen,  podążając za polskimi kawalerzystami którymi dowodził generał Józef Hauke Bosak.

Dzięki sprytowi Rębajły, mającego o wiele mniejsze siły udało się odnieść efektowne zwycięstwo. Chociaż bitwa nie miała już strategicznego znaczenia dla upadającego Powstania Styczniowego przyniosła sporą sławę Karolowi Kalicie, który krótko po tym wydarzeniu został awansowany do stopnia podpułkownika.

Już po raz czwarty okoliczni mieszkańcy postanowili oddać hołd Karolowi Kalicie oraz wszystkim walczącym powstańcom podczas „Capstrzyku Powstańczego”. W wydarzeniu wzięli udział rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia „Gloria Victis” z Wieruszowa, Oddziału Powstańczego „Grot” ze Starachowic, Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca, Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju oraz „Partyi Kieleckiej” przy SRH 4pp Legionów i Małogoskiego Oddziału Powstańczego z Małogoszcza, którym towarzyszyła Jednostka Strzelecka JS 1863 z Uniecka. Obecni byli też pasjonaci i propagatorzy historii Powstania z 1863 r. nie tylko z naszego regionu, ale z całego kraju, m.in. z Krakowa, a nawet ze Szczecina. Wspaniale ubrani i uzbrojeni rekonstruktorzy oraz okazale wystrojone kobiety w XIX-wiecznych sukniach, zabrali przybyłych na uroczystość gości w podróż do przeszłości, dzięki której dziś możemy żyć w wolnej Polsce.

Pod obeliskiem upamiętniającym wspomniane wydarzenia ustawiona została warta honorowa, a pasjonat historii Romuald Sadowski opowiedział o szczegółach bitwy pod Hutą Szczeceńską. Następnie pod obeliskiem złożony został wieniec przez samorządowców z gminy Daleszyce, burmistrza Dariusza Meresińskiego, burmistrza Stanisława Strąka oraz  Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali.

W mroku i świetle pochodni uczestnicy wydarzenia wysłuchali utworu „Cisza” odegranego przez trębacza Jacka Cielibałę, po wysłuchaniu którego wszyscy udali się pod Dąb Powstańców. W hołdzie dla powstańców, rekonstruktorzy oddali salwę honorową, dzięki której można było  poczuć dreszcz emocji, który zapewne towarzyszył dzielnym Polakom walczącym o Ojczyznę ponad sto pięćdziesiąt lat temu.

Po części oficjalnej odbyło się integracyjne ognisko, które zostało zorganizowane przez  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecna we współpracy z Radnym Rady Miejskiej w Daleszycach, Czesławem Skrybusiem oraz sołtys wsi Szczecno Anną Kromą. Inicjatorzy widowiska pragną podziękować za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Nadleśnictwu Daleszyce, Kołu Myśliwskiemu „Sokół” oraz druhom z OSP Szczecno, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.

Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne obchody Capstrzyku Powstańczego.