Gmina Daleszyce pozyskała dofinansowanie do rozbudowy świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie. - Nasz projekt zakłada przebudowę i rozbudowę obiektu, dzięki czemu mieszkańcy Szczecna zyskają miejsce do rekreacji, integracji i pielęgnowania lokalnych tradycji – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński. Wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odnowionej świetlicy planowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, m.in. działania artystyczne czy nauka języków obcych. -  Naszym celem jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności mieszkańców, aby mieli możliwość spotykania się i twórczego wykorzystania czasu – mówi burmistrz. - Świetlice wiejskie spełniają w małych miejscowościach ważne funkcje, dlatego inwestując w infrastrukturę, zyskujemy nie tylko nowy, piękny obiekt, ale tym samym odpowiadamy na społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców.

Całkowity koszt przebudowy i wyposażenia świetlicy ma wynieść prawie 1 mln zł. Pomoc unijna wynosi połowę tej kwoty. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”.  Umowa została podpisana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego i skarbnika gminy Daleszyce Roberta Szechnickiego oraz marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońcę.

Magdalena Włodarska