Zaczynają się prace nad przygotowaniem projektów rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i przebudowy przedszkola w Daleszycach. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami zadań.

Dokumentację projektową dla zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotuje firma K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz z Kielc. Zadanie będzie kosztować 123.000,00 zł. Opracowaniem projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola przy ulicy Sienkiewicza w Daleszycach zajmie się spółka Projekt-Technika Łukasz Czerwik z Kielc. Dokumentacja ma kosztować 114.900,00 zł. Projekty wraz z pozwoleniem na budowę mają być gotowe w ciągu 9 miesięcy.

Zadanie dotyczące siedziby MGOK obejmuje przebudowę istniejącej kondygnacji, remont kotłowni i nadbudowę piętra. Na parterze powstanie klatka schodowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych, przebudowane zostaną toalety, powstaną cztery pomieszczenia biurowe. Na nadbudowanym piętrze powstaną dwie sale prób wraz z kompletną instalacją nagłośnieniową i zapleczem oraz sala komputerowa. Wykonany zostanie nowy dach. W części, gdzie siedzibę ma klub sportowy, znajdą się przebudowane szatnie, zaplecze sanitarne, pokoje dla trenera, zarządu i masażysty. Projekt obejmuje również zadaszenie trybun sportowych i oświetlenie boiska. Budynek ma być też bardziej przyjazny środowisku ze względu na wprowadzenie nowoczesnych instalacji (pompa ciepła, piec na pellet, panele fotowoltaiczne).

W ramach zadania dotyczącego przebudowy przedszkola planowana jest likwidacja zielonego dachu z placem zabaw, który nie spełnia swojej funkcji, za to spowodował przecieki na elewacji i klatce schodowej, które muszą także zostać ujęte w planach naprawczych. Na nadbudowanej kondygnacji znajdą się dodatkowe sale dla minimum trzech grup dzieci przedszkolnych wraz z koniecznym zapleczem. W obiekcie planowane są różnorodne udogodnienia dla użytkowników obiektu, m.in. ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, fotowoltaika i monitoring. Wykonawca ma też zagospodarować teren dla zajęć sportowych i rekreacyjnych.