Gmina Daleszyce przystąpiła do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”. Zrzeszenie wykorzystuje potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Radni przegłosowali stosowną uchwałę na grudniowej sesji Rady Miasta.

Gminy zrzeszone w Organizacji wspólnie promują swoje obszary pod względem turystycznym, ale też kulturowym, inwestycyjnym i jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. Ważne jest też budowanie świadomości ekologicznej i pobudzanie przedsiębiorczości.

- Poprzez zrzeszenie w Organizacji chcemy promować nasze walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe, naszą politykę proekologiczną, a to wszystko pośrednio przekłada się na dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny gminy Daleszyce – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym mamy większe szanse zaistnieć lub wzmocnić swoją pozycję w świadomości turystów czy przedsiębiorców, ale też osób, które wybierają miejsce do życia. Jestem pewny, że gmina Daleszyce zasługuje tu na uwagę; znajdujemy się niedaleko głównych atrakcji turystycznych naszego województwa, obszar jest dobrze skomunikowany, mamy bogactwo przyrodnicze, w tym cenne rezerwaty na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Nasza gmina to także potencjał dla przedsiębiorców i ogromne atuty dla mieszkalnictwa rodzinnego, co warto podkreślać i promować.

Obecnie członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej są między innymi gminy Bieliny, Bodzentyn, Górno, Nowa Słupia, Masłów, Łączna, Pawłów oraz Świętokrzyski Park Narodowy, Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej oraz podmioty branży turystycznej.