rehabilitacja caly

Osoby, które z powodu choroby lub urazu mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy albo ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, mogą starać się o przekwalifikowanie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu nie muszą mieć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

- zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;

- psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Wniosek i formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr umowy o dofinansowanie POWR.02.06.00-00-00-0057/17 Wniosek o rehabilitację kompleksową

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w rehabilitacji kompleksowej