Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do podjęcia wyzwania zapraszane są małżeństwa posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, czułe na potrzeby dzieci.

- Oferujemy stabilną pracę i dobre warunki płacowe. Zapewniamy stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania. Dodatkowo szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne – wylicza Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

W powiecie kieleckim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, w których łącznie przebywa 18 dzieci. PCR chce stworzyć nowe rodziny zastępcze i otworzyć 3 nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Zainteresowanym oferowana jest stała praca, dobre warunki płacowe i zatrudnienia, w tym etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy. - Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas sprawowania opieki, ponieważ placówki będą prowadzone w naszych nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Ponadto samochód służbowy i przede wszystkim miejsce do odpoczynku, relaksu i grillowania na podwórku – dodaje dyrektor PCPR.

Centrum zapewnia stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania, w tym szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Wymagania:

- Prowadzącym zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka oraz dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w przypadku dyrektora placówki posiada pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej.

- W placówce opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość zatrudnienia tylko jednego ze współmałżonków, drugi nadal może pracować zawodowo poza pieczą zastępczą. W tej sytuacji zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat.

- Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe),

- Zaświadczenie o niekaralności,

- Dobra znajomość obsługi komputera,

- Dobry stan zdrowia,

- Prawo jazdy kat. B.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Państwa, zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także tych, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zawodowej, prowadzić rodzinny dom dziecka oraz prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.

Oto kontakt do nas:

Referat ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-10,

Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-06.