Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOKWIAT Sp. z o.o. informuje , że w związku z kontrolami odpadów o kodzie 200307 (odpady wielkogabarytowe) prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku, ze zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości nie będą zabierane następujące odpady traktowane przez P.G.O. w Promniku jako odpady remontowo budowlane:

  • okna i drzwi z szybami
  • kabiny prysznicowe
  • obudowy brodzików i wanien


Wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wrzucać do kontenerów oznaczonych jako odpady remontowo budowlane.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku zobowiązało się do przygotowania listy odpadów kwalifikujących się do odbioru jako odpady wielkogabarytowe, niezwłocznie po jej otrzymaniu prześlemy ją do Państwa.