Radni Rady Miejskiej w Daleszycach podjęli uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Daleszyce. Dzięki dopłatom, mieszkańcy nie odczują zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podwyżki.

Radni ustalili dopłatę w wysokości 5,65 zł brutto do każdego metra sześciennego ścieków odprowadzanych do kanalizacji dla 1 grupy taryfowej obejmującej odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstw domowych, jednostek oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych.

- Dostaliśmy nowe taryfy od Wód Polskich, kwota dotychczasowa 13,61 zł (do której dopłacaliśmy 4,40 zł) wzrosła do 14,86 zł.  Żeby nie zwiększać opłaty dla mieszkańców,  Rada postanowiła zwiększyć dopłatę do kwoty 5,65 zł, więc za metr sześcienny ścieków pozostaje opłata 9,21 zł – podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia.

Jak ustalili radni, dopłaty będą przekazywane na konto Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Daleszyce.