Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej w Mójczy. Prace mają dotyczyć ponad półkilometrowego odcinka ulicy Chabrowej.

Roboty budowlane, poza odnowieniem nawierzchni drogi, będą obejmować m.in. rozbiórkę i wymianę istniejącego tam chodnika, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, remont odwodnienia, regulację studzienek i wymianę hydrantów naziemnych na podziemne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.