Zaczynamy budowę sal gimnastycznych dla uczniów z Marzysza i Borkowa oraz świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Mójczy. - Ogłoszony przez gminę Daleszyce przetarg na wykonawców inwestycji został rozstrzygnięty, nic już nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć budowę obiektów, na które zdobyliśmy dofinansowanie w ramach pierwszego naboru programu Polski Ład – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

29 kwietnia burmistrz podpisał umowy z przedstawicielami firm. Zadanie pierwsze, czyli budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Borkowie zrealizuje konsorcjum firm Budkom i Technabud z Oleśnicy, zadanie drugie, które dotyczy budowy sali gimnastycznej przy szkole w Marzyszu, wykona firma Kompens z Kielc, a trzecią inwestycją, czyli budową świetlicy w Mójczy zajmie się firma Perfect z Kielc. Termin realizacji zadań określono na 16 i 17 miesięcy od podpisania umowy.

Obiekty powstają w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w msc.: Marzysz, Borków i Mójcza”. Sale gimnastyczne z pełnym zapleczem sanitarno–szatniowym zostaną dobudowane do obiektów szkolnych, świetlica ma być zbudowana w sąsiedztwie boiska piłkarskiego w Mójczy, teren wokół wszystkich obiektów zostanie odpowiednio zagospodarowany. Inwestycje mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać wymagania w zakresie energooszczędności dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; w obiektach zostaną zastosowane kotłownie na biomasę, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła pozwalające na uzyskanie ciepłej wody poza sezonem grzewczym.

Inwestycje zwiększą dostęp do oferty sportowej i kulturalnej dla mieszkańców naszej gminy, a co równie ważne, wykorzystamy w nich rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. – Z budowy nowych sal gimnastycznych już cieszą się uczniowie i nauczyciele w Marzyszu i Borkowie, na świetlicę też czekają mieszkańcy i strażacy w Mójczy. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu możemy zrealizować te ważne społecznie zadania. Za okazane wsparcie dziękuję szczególnie pani wiceminister sportu Annie Krupce oraz senatorowi Krzysztofowi Słoniowi.