Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

7 maja 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00,
9 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 19:00,
10 maja 2022 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 19:00,
12 maja 2022 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 19:00,
14 maja 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, będzie można dokonać opłaty za podatki oraz odpady komunalne. Termin opłaty drugiej raty upływa 15 maja 2022 roku.