Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Informacje szczegółowe - https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq#

Załączniki do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A - Budynki mieszkalne

Formularz B - Budynki niemieszkalne