Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce. Jaśniej i bezpieczniej będzie przy drogach w Niwach, Mójczy, Kranowie i Daleszycach.

Trzy zadania będą realizowane w Niwach. Wzdłuż drogi gminnej nr 310009T na odcinku od posesji 88b w kierunku do ronda stanie 9 nowych słupów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe typu LED. Przy drodze powiatowej 1325T dobudowane zostaną 4 słupy i zamontowanych będzie 8 opraw oświetlenia. Natomiast przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 1155/48) stanie 5 nowych słupów i zamontowanych 8 opraw ledowych.

W miejscowości Mójcza zadanie będzie prowadzone na odcinku drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 62/2, gdzie zbudowanych zostanie 8 nowych słupów i zamontowanych 9 nowych opraw oświetlenia.

W Kranowie oświetlenie będzie rozbudowane wzdłuż drogi gminnej relacji Kranów – Słopiec, gdzie przewidziano montaż dwóch słupów i pięciu opraw oświetlenia.

Przy drodze powiatowej 1322T w Daleszycach (ul. Świętokrzyska – Zagórze) zakres robót obejmuje odcinek od istniejącego słupa nr 3 i dobudowę ośmiu nowych słupów oraz montaż 11 opraw o oświetlenia typu LED. 

Wszystkie nowe i wymieniane lampy są energooszczędne i integrowane z gminnym systemem inteligentnego oświetlenia, który umożliwia dostosowanie natężenia światła do warunków atmosferycznych. 

Wykonawcami zadań są firmy Spektrum z Kielc oraz Elektro-Dami z Kielc. Koszt inwestycji to w sumie 278 tys. zł.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie warsztatowe dotyczące transportu i mobilności w naszym mieście! Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii związanej ze sposobem przemieszczania się w mieście Kielce oraz w gminach należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zdecydujemy o transporcie w KOF!

Tematyka spotkania:

  • Zapewnienie szybkiego, sprawnego i atrakcyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego z integracją przestrzenną, taryfową i czasową środków transportu oraz stworzenie szkieletu systemu transportowego opartego na węzłach przesiadkowych, które poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego
  • Nowoczesny, niskoemisyjny transport w KOF uwzględniający elektromobilność i bezemisyjność
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z dążeniem do realizacji wizji zero, ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
  • Poprawa atrakcyjności infrastruktury rowerowej
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości KOF oraz zagospodarowanie przestrzenne zorientowane na system transportowy
  • Poprawa funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni miejskich w obszarach centralnych z dążeniem do realizacji idei miast 15 – minutowych, likwidacja miejskiej wyspy ciepła i reorganizacja systemu transportowego w centrum większych miast

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.04.2023 r. godz. 15:45 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 (Sala konferencyjna).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów oraz miejsc spotkań warsztatowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.viavistula.pl/aktualnosci/

Serdecznie zapraszamy !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek) KASA czynna do godz. 13:00.

Płatności bezpośrednie 2023 w aplikacji eWniosekPlus

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Daleszycach w dniu 10.04.2023 r. (Poniedziałek Wielkanocny) będzie nieczynny.

Natomiast punkt będzie dostępny dla mieszkańców w dniu 11.04.2023 r. (wtorek) w godz. 12:00 - 18:00.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach zwraca uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Wzór formularza zgłoszenia wydobywania