W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach zwraca się szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, być tolerancyjnym, mieć szacunek do innych, a także nieść pomoc bardziej potrzebującym.

Jak co roku, tak i teraz - pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i obostrzeniami z nią związanymi, Samorząd Uczniowski czyni starania, aby organizować akcje w zakresie wolontariatu skierowane szczególnie do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja jest wyjątkowa. Akcje tego typu zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.