46% mieszkańców gminy Daleszyce spełniło już ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Pozostali mają na to jeszcze tylko miesiąc!

Przypominamy, deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Zgodnie z decyzją Sejmu, obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, i wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Deklaracje znajdziemy na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl, formularze są także dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.

Do gminy Daleszyce popłynie 10 milionów złotych dofinansowania na realizację ważnych dla lokalnej społeczności zadań. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły w Słopcu, przebudowę sieci dróg gminnych, a także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu.

Kolejne środki zewnętrzne trafią do gminy Daleszyce. – Kieruję gorące podziękowania do parlamentarzystów za wspieranie nas przy ubieganiu się o środki na inwestycje, na które czekają mieszkańcy gminy Daleszyce. Przyznane fundusze z pewnością będą dobrze wykorzystane – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Będzie nowa sala gimnastyczna

Jak zaznaczyła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka druga edycja Programu Polski Ład daje możliwość realizacji wielu projektów sportowych na terenie województwa świętokrzyskiego. – Skala i rodzaj inwestycji są ogromne. Realnie wpłyną na jakość życia i poziom sportowy na tym terenie, od małych miejscowości po większe miasta. To także moja osobista satysfakcja, że inwestycje, które wspierałam otrzymały tak duży impuls. Cieszę się, że środki trafiły także do gminy Daleszyce – mówi wiceminister Anna Krupka.

W gminie Daleszyce część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na rozbudowę szkoły podstawowej w Słopcu. Ma tu powstać piękna sala gimnastyczna. - Jest to bardzo ważna inwestycja dla społeczności szkolnej. Mamy już pozwolenie na budowę i od razu po przekazaniu promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – informuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Przebudowy dróg i zakup nowoczesnych wodomierzy

Część środków przyznanych w ramach Programu Polski Ład wesprze koszty przebudowy dróg gminnych. W planach tutejszego samorządu jest także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu wraz z odpowiednim oprogramowaniem. – Będzie to pierwszy etap zadania zakupu zdalnych wodomierzy. Zastosowanie takiego rozwiązania z pewnością usprawni pracę w zakresie spisywania stanu liczników, a dla mieszkańców będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Z przyznanych środków dla gminy Daleszyce cieszy się także poseł Agata Wojtyszek. – Druga edycja Programu Polski Ład staje się faktem. Cieszę się, że środki trafiły do gminy Daleszyce, bo z pewnością będą tu dobrze wykorzystane. Warto wspierać inwestycje, których zadaniem ma być podnoszenie komfortu życia mieszkańców – mówi poseł Agata Wojtyszek.

Senator Krzysztof Słoń nie krył słów uznania dla ambitnych planów samorządu gminy Daleszyce. – Gdy gminy składają takie właśnie wnioski, gdzie ich celem jest dbanie o szkoły, infrastrukturę drogową, czy usprawnianie pracy urzędów, przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia mieszkańców, to my, jako parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej mocno je wspieramy – podsumowuje senator Krzysztof Słoń.

Agnieszka Olech

Gmina Daleszyce jest gotowa do realizacji kolejnej edycji programu usuwania azbestu z budynków na terenie naszych miejscowości. Umowa na wykonanie zadania została podpisana, planowane jest zutylizowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych materiału.

W tym roku na realizację programu gmina zabezpieczyła w budżecie 107.460,00 zł. W myśl umowy z wykonawcą kwota ta zostanie przekazana na utylizację eternitu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Nieruchomości, z których odebrany zostanie azbest, typowane są na podstawie kolejności wniosków składanych przez mieszkańców gminy Daleszyce. W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną wnioski złożone w ubiegłym roku – to na ich podstawie oszacowana została ilość azbestu do demontażu i utylizacji.

Będzie bezpieczniej i wygodniej na kolejnym odcinku drogi w granicach naszej gminy! Rozstrzygnięty został przetarg na remont daleszyckiego odcinka ulicy Chabrowej. 20 maja burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą, którym została spółka Albud z Oblęgorka.

Roboty budowlane będą obejmować przede wszystkim odnowienie nawierzchni drogi gminnej na długości 537 m oraz rozbiórkę i wymianę istniejącego tam chodnika. Zadanie ma być gotowe do 20 listopada tego roku.

Koszt inwestycji to 885.453,09 zł, z czego 60%, czyli 540.271,00 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości po raz kolejny ogłasza nabór do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór rusza od 23 maja i będzie trwał do 9 czerwca. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.opiwpr.org.pl/projekty/dotacje oraz pod numerami tel.:

  • siedziba główna w Sandomierzu: 158333404,
  • biuro w Busku-Zdroju: 413781316

22 maja z okazji 110 rocznicy istnienia OSP w Daleszycach został poświęcony stojący przy remizie pomnik świętego Floriana. Druhom zaś wręczono medale i odznaczenia za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Przekazano też nowy sztandar dla jednostki. Uroczystości połączono z obchodzonym po raz piąty Gminnym Dniem Strażaka. 

Okrągły jubileusz

W niedzielę 22 maja w Daleszycach miały miejsce obchody związane z jubileuszem 110-lecia istnienia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. – Ta rocznica pokazuje, jak druhowie z OSP Daleszyce od wielu lat dbali o jednostkę i wkładali wiele wysiłku w rozwój, gwarantując nieprzerwane funkcjonowanie straży pożarnej w naszym mieście. Przez 110 lat w służbie mieszkańcom Daleszyc i okolicznych terenów. Należą im się z tego miejsca jak najszczersze podziękowania – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Wieloletnia historia

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy budynku OSP i wciągnięciem na maszt flagi państwowej. Poświęcono też stojący przez remizą pomnik Świętego Floriana. Następnie odbyła się msza święta na rynku w Daleszycach. Po niej oficjalnie powitano przybyłych gości i odczytano kronikę OSP. Warto podkreślić, że pierwsze zebranie organizacyjne, które doprowadziło do powstania w Daleszycach Towarzystwa Ogniowego odbyło się w maju w 1912 roku. We wrześniu 1913 roku należało do niego już 95 członków. Jednostką w Daleszycach od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego zarządzało 16 prezesów i 14 naczelników.

W ważnym dla mieszkańców Daleszyc wydarzeniu wzięła udział Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Cieszę się, że mogę podczas tej jakże ważnej uroczystości być tutaj w Daleszycach, aby podziękować kilku pokoleniom strażaków ochotników za to, że służą mieszkańcom – mówiła Anna Krupka.

Obecny był także poseł Krzysztof Lipiec. - Dziękuję wszystkim strażakom ochotnikom z Daleszyc za tę piękną służbę. Mam przekonanie, że zapisali się złotymi zgłoskami w historii tego miasta. Dzisiaj towarzyszą im ludzie, którzy są im wdzięczni – powiedział Krzysztof Lipiec. 

Najlepsze życzenia dla strażaków złożył również senator Krzysztof Słoń. – OSP w Daleszycach to pokolenia tych, którzy postanowili służyć dla innych, pomagać, ratować ich życie i dobytek. Bardzo znamienne jest to, że strażnica tu w Daleszycach jest w centrum miejscowości – podkreślał Krzysztof Słoń.

Wręczono odznaczenia i przekazano nowy sztandar

Bardzo ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień druhom za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Następnie odbyła się ceremonia pożegnania starego sztandaru, a po niej poświecenia i przekazania nowego. Jak na taką uroczystość przystało, nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień i wręczenia podziękowań. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów i wpisami do Księgi Pamiątkowej OSP.

Agnieszka Olech