Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to święto wszystkich miłośników książek. Po raz kolejny w daleszyckiej bibliotece upłynął w literackiej atmosferze.

Do wspólnego czytania MGBP w Daleszycach zaprosiła pana Dariusza Meresińskiego - burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, który wprowadził dzieci z miejscowego przedszkola w świat bajkowo-literacki czytając piękną ilustrowaną, zabawną i wzruszającą historię o „Niedoskonałym pingwinie” autorstwa Steve Smallmana.

Nasi milusińscy uważnie wsłuchiwali się w tekst i opowiadali na zadawane im pytania. Wszyscy stwierdzili, że nie trzeba być idealnym, trzeba szanować i akceptować drugiego człowieka zgodnie z przesłaniem z tej pięknej historyjki.

Na koniec spotkania p. burmistrz na ręce wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych przekazał słodycze dla dzieci.

Było nam niezmiernie miło gościć w naszej bibliotece tak ważnego gościa. Dziękujemy serdecznie za odwiedziny, mile spędzony czas.

W tym samym dniu,w słoneczny poniedziałek, Pingwinek odwiedził także przedszkole w Daleszycach, w plenerze. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda i atmosfera. Radość dzieci była wielka. Dziękujemy uczniom, wolontariuszom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach za pomoc w realizacji spotkania.

MGBP Daleszyce

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa – ogólnopolski koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Świętokrzyskim serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. W tym roku EDD odbędą się w dwa weekendy: 09 i 10 września oraz 16 i 17 września. Europejskie Dni Dziedzictwa to święto kultury i tradycji.                

Mieszkańcy gminy Daleszyce wraz z burmistrzem Dariuszem Meresińskim wspólnie sprzątali miejsca publiczne w swoich sołectwach. Efektem jest kilka ton śmieci wydobytych z przydrożnych rowów, skwerów i terenów zielonych. - Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji. Jak co roku nie trzeba było nikogo namawiać do tej wyjątkowej inicjatywy, w końcu chodzi o naszą gminę, nasz dom – mówi burmistrz.

W tym roku akcja zaczęła się 21 kwietnia, w przededniu Międzynarodowego Dnia Ziemi.

- Plan na tegoroczne świętowanie mamy prosty: bierzemy rękawice, worki, kamizelki odblaskowe i ruszamy w teren szukać śmieci. Dzięki temu  w Dniu Ziemi będziemy mogli cieszyć się piękniejszym otoczeniem – mówili współorganizujący coroczną akcję pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Wspólne porządkowanie terenów zielonych odbyło się z inicjatywy lokalnego samorządu oraz radnych i sołtysów, którzy razem z mieszkańcami „ruszyli w teren”. Wśród ochotników byli uczniowie, seniorzy, strażacy, panie z kół gospodyń wiejskich, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz jednostek pomocniczych: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Żłobka. Do akcji przyłączyli się też pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, którzy odbierali z poszczególnych miejscowości worki ze śmieciami.

– Dziękuję wszystkim za poświęcenie swojego czasu i wspólną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny - podsumował burmistrz Dariusz Meresiński. – Worki pełne śmieci pokazują, że nasza mobilizacja wciąż jest potrzebna, ale wierzę, że dobrym przykładem w końcu „zarazimy” innych i problem wyrzucanych do rowów śmieci zacznie się zmniejszać.

Zorganizowane porządki odbyły się w Brzechowie, Cisowie, Kranowie, Niestachowie, Smykowie, Sierakowie, Szczecnie, Widełkach i Daleszycach. Do akcji sprzątania ziemi przyłączyły się też szkoły w Sukowie, Mójczy i Marzyszu. Dzieci i młodzież świętowała Dzień Ziemi także podczas eko-lekcji, na których odbywały się gry terenowe, sadzenie roślin i nauka recyklingu. W kolejne weekendy zaplanowane zostały porządki w pozostałych miejscowościach gminy Daleszyce.

W czwartek 20 kwietnia br. w czytelni Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach odbyło się spotkanie z popularną autorką książek obyczajowych panią Agnieszką Walczak-Chojecką. Wyjątkowa osoba tryskająca dobrą energią. Bardzo ciekawie opowiadała o swojej twórczości. Spotkanie było współorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Gombrowicza w Kielcach, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, a sfinansowane ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.04.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
d) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzemosna,
e) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Słopiec,
f) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Suków,
g) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2023-2027,
h) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
i) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia