28 października 2021 r. odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów z terenu Gminy Daleszyce. W tym roku Złote Gody obchodziły 23 pary. Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie brakło tortu, pamiątkowych upominków i tradycyjnej lampki szampana.

- Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń – życzył Jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat w zdrowiu i miłości złożyła małżonkom również Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego, senator Krzysztof Słoń oraz ks. Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach.  Wyjątkowe spotkanie odbyło się w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP w Daleszycach.

50-tą rocznicę wstąpienia w związek małżeński obchodzili: Marianna i Marian Baranowie, Krystyna i Jan Bysiakowie, Irena i Stanisław Dygasowie, Zofia i Stanisław Gabrysiowie, Alicja i Roman Godkowie, Teodozja i Jerzy Korbowie, Teresa i Bogusław Kraskowie, Halina i Stanisław Krężołkowie, Halina i Edward Lurzyńscy, Stefania i Marian Muchowie, Helena i Mieczysław Niepsujowie, Lidia i Marian Piątkowie, Aniela i Jan Pieronowie, Teresa i Jan Ramiączkowie, Helena i Stanisław Sadłochowie, Danuta i Stanisław Sierpińscy, Daniela i Władysław Skrzyniarzowie, Krystyna i Jerzy Sobczykowie, Krystyna i Tadeusz Sokołowscy, Stanisława i Adam Szczepaniakowie, Henryka i Marian Śliwowie, Teresa i Paweł Wysoccy, Maria i Henryk Zielonkowie.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

logotypy projekty twarde 2

Wyłoniony w przetargu wykonawca gminnej inwestycji jest w trakcie projektowania nowych instalacji. To pierwszy etap inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni komunalnej w miejscowości Szczecno; modernizacji poddany jest jeden ze zbiorników.

- Jest to już trzecia oczyszczalnia na terenie gminy Daleszyce poddana gruntownej zmianie – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński. – Z początkiem roku do użytku oddana została rozbudowana oczyszczalnia w Daleszycach i wyremontowany obiekt w Marzyszu. W efekcie wszystkie trzy oczyszczalnie w gminie będą nowoczesne i bezpieczne dla przyrody. Są też przygotowane na przyjęcie większej liczby przyłączeń ze względu na stale rosnącą liczbę gospodarstw domowych podłączanych do sieci kanalizacyjnej. Wydatki na przebudowę i modernizację trzech oczyszczalni to kwota około 15 milionów złotych.

Oczyszczalnia w Szczecnie obsługuje także miejscowość Komórki. Podzielenie prac na dwa etapy pozwoli na funkcjonowanie obiektu bez zakłóceń w trakcie remontu. Koszt przebudowy to 1 mln 226 tys. 556 zł. Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie prac planowane jest do września przyszłego roku.

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2021 r. informujemy, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców, które zaplanowano na dzień 5 listopada 2021 r. godz. 12:00 całkowicie zablokowany zostanie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z powyższym w dniu 5 listopada, skrócony zostanie czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych. Za utrudnienia przepraszamy.

23 października 2021r. w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach rozegrany został Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Na najwyższym podium stanęli uczniowie z Daleszyc.

Organizatorem turnieju było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach oraz ZSP w Daleszycach. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. Gościem honorowym imprezy był Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Robert Janus. Na Turniej przybyli również Dyrektor MGOK w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz Prezes TPZD Alicja Furmanek.

Rywalizacja toczyła się na poziomie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. W rywalizacji szkół podstawowych wzięli udział reprezentanci szkół z Mójczy, Sukowa i Daleszyc. W kategorii dziewcząt do zawodów przystąpiły trzy drużyny, sześć drużyn wystąpiło w kategorii chłopców. W obu kategoriach  wygrali uczniowie SP w Daleszycach. Wśród graczy ze szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt wygrała Klaudia Furmanek, natomiast w kategorii chłopców zwyciężył Piotr Barchan. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy poradzili sobie znakomicie, brawo!

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Grzegorz Wiącek, ZSP w Daleszycach

Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

2 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00,
4 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00,
6 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00,
9 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00,
12 listopada 2021 r. (piątek) w godz. 15:00 – 17:00,
13 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00,
15 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00.

będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.

W tych dniach mieszkańcy Daleszyc będą mogli uiszczać opłaty związane z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.

Ważne inwestycje w Daleszycach. Przygotowujemy rozbudowę dwóch budynków: przedszkola i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. – To obiekty użyteczności publicznej bardzo ważne dla mieszkańców, a wymagające zmian. Bardzo się cieszę, że nasze plany są już możliwe do zrealizowania i mogę przekazać tą dobrą wiadomość o rozbudowie. Zaczynamy od przygotowania dokumentacji projektowych – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Oba zadania polegają na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynków. W przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącego się przy ulicy Chopina 25, przebudowa istniejącej kondygnacji obejmuje wykonanie klatki schodowej, toalet i pomieszczeń biurowych oraz magazynu sprzętu muzycznego. W nadbudowanej kondygnacji znajdą się dwie sale prób z instalacją nagłośnieniową, toalety i pomieszczenie biurowe.

Zmiany będą też w części, gdzie siedzibę ma klub sportowy. Projekt ma zawierać takie pomieszczenia, jak szatnie, zaplecze sanitarne, pokój trenera i masażysty. Ale wykonawca ma też za zadanie zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym – zaprojektowanie zadaszenia istniejących przy boisku piłkarskim trybun sportowych i wykonanie oświetlenia płyty boiska.

Obiekt ma być dostępny dla niepełnosprawnych. Projekt przewiduje wymianę dachu, okien i drzwi, instalację paneli fotowoltaicznych i remont generalny kotłowni z wymianą źródła ogrzewania.

- Dzięki tej inwestycji obiekt będzie większy, „pojemniejszy” i nowoczesny. Sportowcy będą trenować w lepszych warunkach, a artyści dostaną dobrze wyposażone sale prób – tego w naszej gminie dotychczas brakowało – przyznaje burmistrz.

Zadanie drugie dotyczy budynku przedszkola w Daleszycach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 11. Planowana jest tutaj likwidacja zielonego dachu z placem zabaw, w miejsce którego powstanie dodatkowa kondygnacja. Na tym piętrze znajdą się dodatkowe sale dla trzech grup dzieci wraz z pełnym – wymaganym w obiektach przedszkolnych zapleczem.

– Obiekt będzie nowoczesny i jednocześnie przyjazny maluchom, z kolorowymi salami, ogrzewaniem podłogowym i monitoringiem. Planujemy przy tym prace naprawcze na istniejącej już kondygnacji i zagospodarowanie terenu tak, by dzieci miały miejsce do zabawy na świeżym powietrzu – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach jest obecnie w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie projektów inwestycji.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com