W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.  Druhowie wraz z burmistrzem Dariuszem Meresińskim rozmawiali o zamierzeniach i działaniach zaplanowanych w 2023 roku.

Podczas roboczego posiedzenia rozmawiano m.in. o organizacji Gminnego Dnia Strażaka oraz o pielgrzymce strażackiej na Jasną Górę. Druhowie podsumowali zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach, a także omówili szczegóły przeprowadzenia kolejnych ćwiczeń, szkoleń i kursów, aby doskonalić swoje umiejętności.

Kolejnym punktem zebrania były rozmowy na temat zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisów, które pozyskało na ten cel rządową dotację oraz dalsze starania o uzyskanie dotacji na zakup ciężkiego wozu dla OSP Suków.

Zarząd Gminny podziękował Burmistrzowi za przekazanie dodatkowego sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce oraz za owocną współpracę, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój jednostek.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 20.04.2023 r. (czwartek) w msc. Daleszyce, Niwy w godz. około od 8:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informuję, że w roku 2023 zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce” zostanie zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 55 879,20 zł oraz z budżetu Gminy Daleszyce w kwocie 83 818,80 zł.

Na budynku dzwonnicy kościoła parafialnego w Pierzchnicy pw. św. Małgorzaty uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą m.in. mieszkańców Szczecna, którzy brali udział w walkach regularnych oddziałów wojskowych w okresie II wojny światowej.

Przy sporządzaniu listy umieszczonej na pamiątkowej tablicy posłużono się wydaną w 2018 r. książką autorstwa Romualda Sadowskiego pod tytułem: "Słownik biograficzny". Opisuje ona biogramy osób pochodzących z terenów parafii Pierzchnica i Drugnia wraz z przyległościami. Do 1995 r. Szczecno wchodziło właśnie w skład parafii Pierzchnica.

- Nietrudno zauważyć, że nasi krajanie uczestniczyli w największych zmaganiach II wojny światowej, takich jak Obrona Westerplatte, czy Bitwa o Anglię. Ta tablica to kolejny uwieczniony ślad historii, dzięki któremu nazwiska naszych bohaterskich przodków będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach wsparł inicjatywę wykonania pamiątkowej tablicy.

Książka "Słownik biograficzny" jest dostępna w filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach mieszczącej się w przy szkole podstawowej w Szczecnie.

Trwają nowe programy zdrowotne w naszej gminie. Burmistrz Dariusz Meresiński w lutym podpisał umowy na realizację programów szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla dzieci i pneumokokom dla seniorów.

Programy pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w gminie Daleszyce” w 2023 roku oraz „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce na lata 2023-2027”  są obecnie realizowane w ośrodkach zdrowia w Daleszycach i Sukowie.