Trzynaście świętokrzyskich gmin podpisało umowę, inicjującą powstanie spółki "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, Krajowy Zasób Nieruchomości Świętokrzyski", której siedziba mieścić się będzie w Daleszycach. Dzięki temu, z rządowym dofinansowaniem w gminach: Opatów, Bałtów, Bieliny, Bodzentyn, Bogoria, Daleszyce, Górno, Łagów, Ożarów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zawichost powstaną nowe mieszkania na wynajem z możliwością wykupu.

Chcesz wiedzieć, jak radzisz sobie z egzaminem ósmoklasisty? Zapraszamy na dyktanda.pl na próbne egzaminy dla uczniów ósmej klasy!

Bez względu na to, jakie są Twoje cele, zachęcamy do udziału w bezpłatnych próbnych egzaminach, które zostały przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów i odzwierciedlają standardy egzaminacyjne.

W ramach próbnych egzaminów ósmoklasisty czekają na Was aż 34 arkusze z języka polskiego i matematyki. Dzięki temu, będziecie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, a także poznać standardy egzaminacyjne.

W ostatni etap weszła przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słopiec w gminie Daleszyce. Mieszkańcy zyskali nowy chodnik, na jezdni wylana została pierwsza warstwa asfaltu. – Można już zapomnieć o dziurach w nawierzchni i błotnistym poboczu, które uprzykrzają życie pieszym i kierowcom – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej - szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie.

Strażacy z jednostki OSP Cisów otrzymali rządową promesę na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szacowana wartość wozu to około 300 tys. zł, promesa opiewa na kwotę 150 tys. zł, drugą część sumy mają stanowić środki własne i samorządowe.

- Druhowie OSP działają na równi z Państwową Strażą Pożarną, a często są pierwsi na miejscu zdarzenia i muszą być dobrze wyposażeni. To jest inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. Bez wkładu własnego gminy realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa – przyznaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej przystąpił do realizacji nowej, ciekawej inicjatywy, której celem jest promowanie wynalazców – amatorów. 

Celem Konkursu jest pobudzanie kreatywności i innowacyjności, a także poszukiwanie ciekawych rozwiązań technicznych, czy społecznych, co przekłada się na upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej oraz zwiększa zainteresowanie przedsiębiorców wykorzystaniem nowych rozwiązań we własnej działalności gospodarczej. Szukamy osób, które w swoich piwnicach, garażach, ogródkach czy strychach tworzą autorskie koncepcje urządzeń lub rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania w różnych dziedzinach życia. Być może dziś jeszcze nie wiedzą jak pokazać światu swój pomysł.

Konkurs Amatorskich Wynalazków został objęty patronatem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a to zapowiada nawiązanie współpracy, która będzie służyć rozwojowi wynalazczości, merytorycznemu wspieraniu inicjatyw i działań służących poszanowaniu praw własności intelektualnej. 

Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek wyraziła przekonanie, że Konkurs służyć będzie nie tylko upowszechnieniu dokonań twórców rozwiązań innowacyjnych, ale także przyczyni się do ich wdrażania i komercjalizacji, stanowiąc forum służące inicjowaniu współpracy biznesowej potencjalnych inwestorów z wynalazcami.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Kielc - konstruktorów i majsterkowiczów w każdym wieku, działających indywidualnie lub w zespołach (do 5 osób), chcących zaprezentować swoje wynalazki. W konkursie mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że otrzymają zgodę swoich opiekunów. Zgłoszenie powinno dotyczyć wynalazków życia codziennego, wykonanych głównie z dostępnych, starych lub zepsutych części.
 
Do 15 maja 2023 r. czekamy na zgłoszenia w  Konkursie Amatorskich Wynalazków. Do udziału zapraszamy mieszkańców Kielc oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Chmielnik, Chęciny, Górno, Daleszyce, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Strawczyn, Zagnańsk).
 
Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin I Kieleckiego Konkursu Amatorskich Wynalazków, znajdują się na stronie: http://www.invest.kielce.pl/kielecki-konkurs-amatorskich-wynalazkow