Na daleszyckim rynku zaprezentowało się osiem orkiestr w XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji wszystkich zespołów. Orkiestry przemaszerowały w hucznym korowodzie sprzed budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach pod scenę. Łącznie na scenie wystąpiło ponad 200 muzyków.

Celem przeglądu jest prezentacja artystyczna orkiestr dętych, promocja działań kulturalnych na terenie powiatu kieleckiego i propagowanie muzyki wśród powiatu kieleckiego.

- Cieszę się, że przegląd orkiestr wrócił do kalendarza imprez w naszej gminie. Jest to doskonała okazja do integracji muzyków, wymiany doświadczeń i wspólnego grania. Mamy mało szans, aby się spotkać w takim gronie i posłuchać jaki poziom reprezentuje dana orkiestra. Mam nadzieję, że ta tradycja nigdy nie zginie i będziemy mogli co roku spotykać się na płycie rynku w Daleszycach – mówił kapelmistrz dalszyckiej orkiestry Jacek Cielibała.

W wydarzeniu uczestniczyli: senator Krzysztof Słoń, poseł Czesław Siekierski,  wicemarszałek województwa Renata Janik, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, radni powiatowi Anna Kosmala, Łukasz Woźniak i Tomasz Gruszczyński, burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, wójt gminy Masłów Tomasz Lato zastępca wójta gminy Strawczyn Karol Picheta oraz radni rady miejskiej w Daleszycach , sołtysi oraz mieszkańcy gmin powiatu kieleckiego.

- Miło mi was wszystkich po raz kolejny gościć na daleszyckiej ziemi. Jak wszyscy widzą zamówiona została piękna pogoda i nie pozostaje nic innego tylko wsłuchać się w piękno muzyki, którą wykonują orkiestry dęte. Życzę wszystkim artystom udanych występów, a zebranym przed sceną gościom i mieszkańcom niezapomnianej muzycznej uczty – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Na scenie mogliśmy usłyszeć konfrontacje siedmiu muzycznych zespołów z terenu powiatu kieleckiego. Publiczność usłyszała zróżnicowany repertuar w wykonaniu:

- Orkiestry Dętej z Daleszyc – kapelmistrz Jacek Cielibała

- Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Bodzentyna – kapelmistrz Jerzy Łapiński

- Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej z Morawicy - kapelmistrz Paweł Czekaj

- Orkiestry Dętej z Nowin – kapelmistrz Wojciech Materek

- Orkiestry Dętej ze Strawczyna – kapelmistrz Kamil Zapała

- Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa – kapelmistrz Arkadiusz Kasperek

- Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Górna – kapelmistrz Marcin Stojek

oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia pod batutą kapelmistrza st.chor.szt. Tomasza Chwalińskiego. Rzecznik Prasowy orkiestry reprezentacyjnej WOT Michał Marczyk serdecznie zaprosił wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w ich szeregi.

W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i lubiane melodie. Orkiestry wspólnie zaprezentowały słynne utwory takie jak: „Orkiestry Dęte”,Happy Marsz Nr 1 i Wiązankę Legionową wg J. Kwiatkowskiego. Muzycy zagrali pod batutą Kamila Zapały z Orkiestry Dętej ze Strawczyna. Muzycy wykonali zróżnicowany repertuar. Każda orkiestra biorąca udział w przeglądzie otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Orkiestry skupiają w swoich szeregach młodszych i starszych artystów, łącząc pokolenia i ludzi o tej samej, muzycznej pasji. Mogą pochwalić się nie tylko długą historią, ale także wieloma sukcesami.

Podczas trwania przeglądu dostępne było stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej. Można było na nim przekonać się jak działa wykrywacz metalu, a nawet spróbować swoich sił jako snajper, a także dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat działalności WOT-u. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.

6 maja na terenie remizy w Cisowie odbyły się obchody 20-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uroczystość ufundowania i poświęcenia sztandaru. Jubileusz uczcili wraz z druhami mieszkańcy Cisowa, poczty sztandarowe pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce oraz zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i druhowie z Państwowej Straży Pożarnej, którzy zgodnie życzyli świętującym „tyle samo wyjazdów, co powrotów”, opieki patrona strażaków świętego Floriana i dalszego prężnego rozwoju jednostki. Burmistrz Dariusz Meresiński obok najlepszych życzeń i podziękowań za służbę przypomniał też, że do dzisiejszych „symbolicznych” prezentów dla jednostki niebawem dołączy średni wóz ratowniczo-gaśniczy.

Druhowie uczcili jubileusz uroczystą zbiórką pododdziałów na placu przy remizie OSP w Cisowie. Mieszkańców i gości powitali cisowscy strażacy na czele z prezesem druhem Andrzejem Lewańskim oraz naczelnikiem druhem Bogusławem Bębnem, a obchody poprowadziła druhna Agata Machocka.

Głównym punktem uroczystości była polowa msza święta odprawiona przez proboszcza cisowskiej parafii, księdza Tomasza Baranowskiego, który poświęcił również nowy sztandar dla jednostki. - Możemy powiedzieć, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie wchodzi w dorosłość, choć nieco z opóźnieniem otrzymuje dowód – zażartował ksiądz proboszcz. „Chrzestnymi” sztandaru, który został ufundowany przez społeczność Cisowa, zostali: pani sołtys Dorota Dziedzic, radny Rady Miejskiej w Daleszycach Dariusz Dzięcioł oraz lokalny przedsiębiorca Maciej Sokalski.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń dla zasłużonych strażaków.  Obchody uświetnił występ Orkiestry Dętej z Daleszyc oraz defilada pocztów sztandarowych. Jubileuszu gratulowali przybyli goście, którzy mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej i dziękowali cisowskim strażakom za piękną służbę dla kraju. 

- Chylę czoła przed waszym męstwem, waszą odwagą, dzielnością, za to wszystko wam bardzo dziękuję i życzę wam tego, aby wasz święty patron Florian, dzielny mąż, nieustannie miał was w swojej opiece, aby was prowadził po tych trudnych drogach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – ta dewiza niech będzie kierunkowskazem waszego życia – mówił poseł Krzysztof Lipiec.

- Pragnę przede wszystkim podziękować za waszą piękną, bezinteresowną służbę, za serca otwarte dla drugiego człowieka, za to, że w dzień i w nocy stoicie na straży życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy Daleszyce i Cisowa. Wielkie gratulacje z okazji poświęcenia sztandaru – niech będzie symbolem waszej służby, tego, że jesteście dla mieszkańców, szczęść wam Boże – mówiła posłanka Anna Krupka.

- Bardzo się cieszę, że jestem tu już po raz kolejny, bo tam, gdzie są strażacy, tam jest wspólnota. Dziękuję fundatorom sztandaru, dziękuję tym, którzy dziś odebrali odznaczenia, bo na pewno na nie zasłużyli. Jesteście dumą tej miejscowości, a poczty sztandarowe reprezentujące pozostałe jednostki są dumą całej gminy Daleszyce. Bardzo się cieszę, że wśród tych kilkunastu tysięcy mieszkańców gminy są osoby gotowe pójść dla innych w ogień – podkreślał senator Krzysztof Słoń.

Najlepsze życzenia złożyli też przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Rady i Zarządu Powiatu Kieleckiego, komendanta wojewódzkiego i miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz władze Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Wśród gości była wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego Andrzej Pruś i radny sejmiku Grzegorz Gałuszka oraz wicestarosta Tomasz Pleban i radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala.

– Dziękuję wam za to, że jesteście, że zawsze możemy na was liczyć. Jako mieszkanka gminy Daleszyce muszę powiedzieć, że dzięki wam czuję się tutaj bezpieczna. Szczęść wam Boże i niech wam święty Florian błogosławi – mówiła radna Anna Kosmala.

- Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy 20 lat temu podjęli decyzję o utworzeniu tutaj w Cisowie jednostki OSP i tym, którzy przez te lata dbali o tą jednostkę i jej rozwój. Jestem dumny z tego, że wszystkie jednostki z gminy Daleszyce mają już swoje sztandary i będą reprezentować gminę na ważnych dla naszej społeczności uroczystościach – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Serdecznie gratuluję jubileuszu i wszystkich odznaczeń i wyróżnień, które na pewno przyczynią się do jeszcze lepszej służby na rzecz drugiego człowieka - podsumował prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Ireneusz Żak.

Choć tradycje związane ze służbą przeciwpożarową sięgają w Cisowie czasów wojennych, to w dzisiejszej strukturze jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działa tu od 2003 roku. O jej historii przypomniał uczestnikom uroczystości druh Andrzej Lewański.

OSP w Cisowie swoją tradycją nawiązuje do oddziału straży pożarnej zawiązanej w czasie II wojny światowej, który służył do ochrony przed pożarami związanymi z działaniami militarnymi. Po zakończeniu wojny jednostka działała do końca lat 50-tych, nie została jednak sformalizowana, nie posiadała też remizy. Ponownie z inicjatywy mieszkańców została powołana w 2003 roku.

Mimo deszczowej pogody, obchody zakończyły się zaplanowaną defiladą pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce i sąsiednich miejscowości.

28 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się bal z okazji „pierwszych urodzin” nowych klubów seniora z terenu gminy. Świętowali podopieczni klubów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Mójczy i Słopca. Wszystkim seniorom wielu kolejnych lat w dobrym zdrowiu i wypełnionych ciekawymi klubowymi zajęciami życzył burmistrz Dariusz Meresiński.

Bal w MGOK był ukoronowaniem pierwszego roku działalności klubów seniora, które powstały z początkiem 2022 roku. Z tej okazji nie zabrakło tortu, odśpiewanych „Stu lat” i najlepszych życzeń od osób zaangażowanych w powstanie i działanie klubów na terenie sołectw gminy Daleszyce.

Nowe kluby to efekt projektu „Razem z seniorami”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce.

- Kluby seniora powstają z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich integracji i aktywizacji – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki wspólnym zajęciom mieszkańcy naszych miejscowości mają okazję nie tylko spotykać się i wymieniać doświadczeniami, ale też skorzystać na przykład z porad medycznych, psychologicznych, czy choćby zajęć plastycznych i ruchowych. Nasi seniorzy chętnie działają, mają świetne pomysły i mnóstwo energii.

Warto przypomnieć, że od początku 2020 roku kluby seniora działają także w Cisowie, Daleszycach, Komórkach, Sukowie i Smykowie. Pierwsze kluby powstały w ramach projektu „Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom”. Organizacja zajęć jest dofinansowana z funduszy unijnych.

- W ramach projektów organizujemy dla klubowiczów warsztaty kulinarne, artystyczne, gimnastykę, doradztwo medyczne, ale też wyjazdy kulturalne czy krajoznawcze – mówi Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce. – Od początku realizacji naszych projektów wiemy, że to wyjątkowa inicjatywa, kluby są naszym seniorom potrzebne, zajęcia przynoszą mnóstwo radości i praktycznej wiedzy, uczestnicy działają z wielkim zaangażowaniem, co nas bardzo cieszy.

Wszystkie kluby seniora mieszczą się w lokalach, które zostały odpowiednio przygotowane przez gminę; przeprowadzone zostały konieczne prace remontowe, zakupiono też odpowiednie wyposażenie konieczne do prowadzenia warsztatów. Opiekę i kreatywne zajęcia znalazło w klubach ok. 160 osób.

Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 10.05.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00,
— 13.05.2023 r. (sobota) w godz. 10:00 - 13:00.

Mieszkańcy będą mogli zapłacić za podatek i odpady komunalne.